Sammen gir vi nytt liv til gamle stekepanner og kjeler

For hver bærepose deler Handelens Miljøfond og ClimatePoint 1,50 kroner

Vi har utleie av utstyr du ikke bruker ofte

Sammen gir vi nytt liv til knust glass og porselen

Vi er et Miljøfyrtårn

Våre plastposer er laget av 100% resirkulert, innsamlet plast

Vi har utleie av utstyr du ikke bruker ofte

Sammen gir vi nytt liv til knust glass og porselen

Sammen gir vi nytt liv til gamle stekepanner og kjeler

Vi er et Miljøfyrtårn

Våre plastposer er laget av 100% resirkulert, innsamlet plast

For hver bærepose deler Handelens Miljøfond og ClimatePoint 1,50 kroner

Jernia som selskap

Jernia skal være et ansvarlig selskap som går foran i arbeidet med å skape en mer bærekraftig handel. Dette gjelder også den menneskelige og sosiale siden av bærekraft-begrepet, den som handler om å starte med oss selv og våre nærmeste. Det er for eksempel viktig for oss å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er dessuten opptatt av at alle dem som arbeider både i våre butikker og hos våre leverandører har gode og rettferdige arbeidsavtaler og -forhold. Dessuten er hver av våre 130 butikker en del av lokalmiljøet sitt. Mange av medarbeiderne her bidrar aktivt i idrettslag, politikk og skole. Dette er også en viktig side ved bærekraft, å skape levedyktige og sterke lokalsamfunn, hvor alle kan leve gode liv.

Hovedkontor og butikker

Hos Jernia følger vi kravene som gjør oss til et Miljøfyrtårn

Jernia er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at vi oppfyller bærekraftskravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller, og dermed bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Hovedkontoret og de aller fleste butikker er allerede sertifisert, og vi jobber kontinuerlig med å oppnå 100% sertifisering for alle butikkene våre.

Les mer her →

Vi har tatt Plastløftet ✋

Plastløftet er et løfte som skal bidra til mer sirkulær plastøkonomi. Initiativet er lansert av Grønt Punkt Norge. I likhet med Grønt Punkt Norge ønsker også vi smartere, mer innovativ og bærekraftig plastemballasje.

Les mer om Plastløftet

Gjennom Plastløftet forplikter vi oss til å:

1) Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje

Vi har ambisiøse mål for hvor mye av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast.

2) Redusere unødvendig bruk av plast

Vi jobber aktivt med å redusere bruken av plast.

3) Designe for gjenvinning

Vi skal holde oss oppdaterte om design for gjenvinning, og dele vår kunnskap også på tvers av bransjer.

Hos Jernia er vi aktive i Skift – Næringslivets klimaledere

Vi i Jernia mener at næringslivet er en stor del av løsningen på utfordringer omkring bærekraft. Derfor er vi aktive i Skift, et næringslivsdrevet klimainitiativ. Som medlem her ønsker vi å være pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Dessuten ønsker vi å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Les mer om Skift →

Hos Jernia går 1 krone for hver plastpose til Handelens Miljøfond

Jernia ønsker å bidra til å løse miljøproblemer knyttet til plast. 1 krone per plastpose vi selger i våre butikker går derfor til Handelens Miljøfond. Dette er Norges største private miljøfond, og Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Fondet støtter miljøtiltak knyttet til plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

Les mer om Handelens Miljøfond

Jernia har blitt klimainvestor

Vi i Jernia stiller strenge krav til leverandørene våre. Vi minsker emballasje og låner ut verktøy, slik at flere skal slippe å kjøpe. Alt for å minske utslippene av klimagasser, og ta vår del av ansvaret.

Men – hvor stor forskjell kan egentlig en norsk butikk-kjede gjøre? Mer enn mange tror. Derfor har vi blitt klimainvestorer i ClimatePoint.

Grønn teknologi

For å nå Paris-målene trengs det nye og utslippsfri løsninger som kan erstatte det som finnes i dag. Gjennom ClimatePoint investerer vi i de selskapene som jobber for å løse Jernias utslippsproblemer – i hele verdikjeden.

Vi er helt avhengig av at noen utvikler utslippsfri måter å produsere varer på. Frakte varer på. Og ikke minst, sirkulære måter å gjenbruke dem. Ellers vil vi aldri lykkes med å tilby bærekraftige produkter. Da har Jernia gått ut på dato.

Bra for business

Vårt mål med klimainvesteringene er at de vi satser på i dag, skal komme i leverandørposisjon i morgen. Slik at ikke bare Jernia, men absolutt alle som jobber med det vi gjør, kan tilby grønne varer, fraktet med grønn transport.

Ikke bare er det bra for kundene våre – men det er helt nødvendig for at Jernia skal finnes i fremtiden. Klimainvesteringer er rett og slett bra for business.

Verdens klimaproblem er globalt, men vi er overbevist om at også en norsk butikk-kjede kan gjøre en forskjell!

Les mer om klimainvesteringer og ClimatePoint

Oppskalert delingsløsning

Gjenbruk, reparasjon og vedlikehold har lenge vært forankret i Jernias forretningsstrategi. Og med vår ambisjon om å bidra til en mer sirkulær økonomi er vi stolte av å bli plukket ut som en del av Ciceros spennende Upscale-prosjekt. Prosjektet handler om hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig forbruk. Foreløpig har vi utlånspilot i Drammen og Tromsø.

Les mer om prosjektet →

Hos Jernia driver vi ikke «grønnvasking»

Grønnvaskere kalles bedrifter som snakker høyt om bærekraft, uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Vi i Jernia vokter oss vel for å bli en slik. Vi ønsker i stedet å fremstå som samfunnsbyggere, som spør hva vi kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Vi følger derfor «Grønnvaskingsplakaten» ↓

1. Vær ærlig og etterrettelig.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.