For hver bærepose deler Handelens Miljøfond og ClimatePoint 1 krone

Vi har utleie av utstyr du ikke bruker ofte

Gi nytt liv til knust glass og porselen

Vi er et Miljøfyrtårn

Våre plastposer er laget av 100% resirkulert, innsamlet plast

Vi har utleie av utstyr du ikke bruker ofte

Gi nytt liv til knust glass og porselen

Vi er et Miljøfyrtårn

Våre plastposer er laget av 80% resirkulert plast

For hver bærepose deler Handelens Miljøfond og ClimatePoint 1 krone

Jernia som selskap

Jernia skal være et ansvarlig selskap som går foran i arbeidet med å skape en mer bærekraftig handel. Dette gjelder også den menneskelige og sosiale siden av bærekraft-begrepet, den som handler om å starte med oss selv og våre nærmeste. Det er for eksempel viktig for oss å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er dessuten opptatt av at alle dem som arbeider både i våre butikker og hos våre leverandører har gode og rettferdige arbeidsavtaler og -forhold. Dessuten er hver av våre 130 butikker en del av lokalmiljøet sitt. Mange av medarbeiderne her bidrar aktivt i idrettslag, politikk og skole. Dette er også en viktig side ved bærekraft, å skape levedyktige og sterke lokalsamfunn, hvor alle kan leve gode liv.

Hos Jernia følger vi kravene som gjør oss til et Miljøfyrtårn

Jernia er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at vi oppfyller bærekraftskravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller. Dermed bidrar vi til å oppfylle FNs bærekraftsmål. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra selskaper som vårt. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Les mer her →

Butikker med Miljøfyrtårnsertifisering

Jernia Askim

Jernia Bispevika

Jernia Borgen

Jernia Brumunddal

Jernia Bøler

Jernia Colosseum

Jernia Gjøvik

Jernia Gunerius

Jernia Hamar

Jernia Hell

Jernia Horisont

Jernia Jessheim

Jernia Kolbotn Sentrum

Jernia Kvadrat

Jernia Lambertseter

Jernia Linderud

Jernia Manglerud

Jernia Mortensrud

Jernia Nordbyen

Jernia Ringnes Park

Jernia Råholt

Jernia Sartor

Jernia Skedsmo

Jernia Ski

Jernia Skillebekk

Jernia Skøyen

Jernia St. Hanshaugen

Jernia Steinkjer

Jernia Storo

Jernia Strømmen

Jernia Torggata

Jernia Triaden

Jernia Tveita

Jernia Valdres

Jernia Vestkanten

Jernia Årnes

Jernia Thorstensen

Jernia Falksenteret

Hos Jernia er vi aktive i Skift – Næringslivets klimaledere

Vi i Jernia mener at næringslivet er en stor del av løsningen på utfordringer omkring bærekraft. Derfor er vi aktive i Skift, et næringslivsdrevet klimainitiativ. Som medlem her ønsker vi å være pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Dessuten ønsker vi å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Les mer om Skift →

Hos Jernia går 50 øre for hver plastpose til Handelens Miljøfond

Jernia ønsker å bidra til å løse miljøproblemer knyttet til plast. 50 øre per plastpose vi selger i våre butikker går derfor til Handelens Miljøfond. Dette er Norges største private miljøfond, og Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Fondet støtter miljøtiltak knyttet til plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Les mer om Handelens Miljøfond

Jernia investerer i raskere omstilling gjennom ClimatePoint

ClimatePoint finansierer grønne oppstartselskaper, slik at disse kan realisere ny teknologi og løsninger som reduserer klimagassutslippene mer enn vi klarer på egenhånd. Gjennom sine investeringer jobber de for at Norge og Europa skal nå klimamålene i Paris-avtalen. Målet vårt er at flere av selskapene vi investerer i gjennom ClimatePoint kommer i leverandørposisjon med grønnere løsninger, slik at vi sammen kan akselerere omstillingen. Les mer om ClimatePoint

Oppskalert delingsløsning

Gjenbruk, reparasjon og vedlikehold har lenge vært forankret i Jernias forretningsstrategi. Og med vår ambisjon om å bidra til en mer sirkulær økonomi er vi stolte av å bli plukket ut som en del av Ciceros spennende Upscale-prosjekt. Prosjektet handler om hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig forbruk. Foreløpig har vi utlånspilot i Drammen og Tromsø.

Les mer om prosjektet →

Hos Jernia driver vi ikke «grønnvasking»

Grønnvaskere kalles bedrifter som snakker høyt om bærekraft, uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Vi i Jernia vokter oss vel for å bli en slik. Vi ønsker i stedet å fremstå som samfunnsbyggere, som spør hva vi kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Vi følger derfor «Grønnvaskingsplakaten» ↓

1. Vær ærlig og etterrettelig.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.