Garanti

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer eller er mangelfull har du et lovpålagt krav på å få erstattet varen. Dette gjelder kun dersom den er utsatt for normal og forsvarlig bruk i henhold til bruksanvisning. Reklamasjonsfristen fra du oppdager en feil eller mangel varierer fra 2-5 år avhengig av varen. Når du har oppdaget en feil med varen har du to måneder på deg til å reklamere på varen.

Les mer om reklamasjonsrett på Forbrukerrådet sine sider.

Åpne på egen side

Forskjellen på garanti og reklamasjonsrett er at reklamasjonsretten er et lovpålagt krav du har som forbruker dersom en vare ikke fungerer slik den skal. Garanti på den andre siden er et eget løfte en leverandør gir deg som forbruker utover det reklamasjonsretten gir deg.

Les mer om reklamasjonsrett på Forbrukerrådet sine sider.

Åpne på egen side

Dersom leverandøren har en egen garanti for varen du har kjøpt som er lengre enn reklamasjonsfristen, kan du benytte garantien etter at reklamasjonsfristen har gått ut.

Ønsker du å benytte deg av garantien må du ta kontakt med din nærmeste Jernia-butikk eller vår kundeservice så fort som mulig etter at du har oppdaget feilen.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Hvert enkelt produkt har en egen garanti som leverandøren setter. Fra du kjøper varen har du en standard reklamasjonsrett på opptil 5 år, men dersom leverandøren har en egen garanti vil denne gjelde utover den «Absoulutte reklamasjonsfristen».

Åpne på egen side

Reklamasjon

Dersom det er mulig å reparere en vare vil vi selvsagt etterstrebe å gjøre dette. Dette er bra for deg og bra for miljøet.

Åpne på egen side

Hvert enkelt produkt har en egen garanti som leverandøren setter. Fra du kjøper varen har du en standard reklamasjonsrett på opptil 5 år, men dersom leverandøren har en egen garanti vil denne gjelde utover den «Absoulutte reklamasjonsfristen».

Åpne på egen side

Dersom leverandøren har en egen garanti for varen du har kjøpt som er lengre enn reklamasjonsfristen, kan du benytte garantien etter at reklamasjonsfristen har gått ut.

Ønsker du å benytte deg av garantien må du ta kontakt med din nærmeste Jernia-butikk eller vår kundeservice så fort som mulig etter at du har oppdaget feilen.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Forskjellen på garanti og reklamasjonsrett er at reklamasjonsretten er et lovpålagt krav du har som forbruker dersom en vare ikke fungerer slik den skal. Garanti på den andre siden er et eget løfte en leverandør gir deg som forbruker utover det reklamasjonsretten gir deg.

Les mer om reklamasjonsrett på Forbrukerrådet sine sider.

Åpne på egen side

Dersom du har mottatt et produkt som har feil eller mangler må du ta kontakt med oss så fort som mulig. Det raskeste er å ta kontakt med din nærmeste Jernia-butikk slik at de raskt kan vurdere om du bør få et nytt produkt på stedet eller om vi må videresende produktet til leverandøren for utredning.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Dersom du oppdager en feil på en vare du har kjøpt hos oss må du kontakte oss så raskt som mulig. Du har krav på å reklamere på en ødelagt eller mangelfull vare innen 2-5 år. Dette kalles «den absolutte reklamasjonsfristen». Fristen for å melde inn feil eller mangel på varen etter at du har oppdaget feilen kalles «den relative reklamasjonsfristen» – og denne er på to måneder.

Åpne på egen side

Dersom du har oppdaget en feil eller mangel på en vare er det lurt å kontakte oss så raskt som mulig. Reklamasjonsfristen etter at du har oppdaget feil eller mangel er 2 måneder.

Åpne på egen side

Vår hovedregel er at du må kunne bevise at varen er kjøpt hos oss. Dersom du har mistet kvitteringen, må du oppdrive et annet bevis på at varen er kjøpt hos oss i Jernia. Det kan være tilstrekkelig med en kopi av banktransaksjonen som er gjort. Denne må da inneholde tidspunkt, butikken varen er kjøpt på og bevis på at du har kjøpt varen.

Dette vil være en vurdering som gjøres av butikken eller vår kundeservice.

Dersom du ikke kan oppdrive et bevis på at varen er kjøpt hos oss, kan et alternativ være å kontakte leverandør direkte for å kreve din reklamasjon.

Åpne på egen side

Det er irriterende når du har fått reparert et produkt, og den fortsatt ikke fungerer. Dersom dette er tilfelle må du passe på å kontakte oss før det har gått to måneder etter at du oppdaget mangelen ved produktet.

Du har dessverre ikke krav på å få fornyet garantien med 2-5 nye år etter reparasjonen av produktet.

Med andre ord gjelder fortsatt samme reklamasjonsfrist fra dagen du kjøpte produktet. Dette betyr i praksis at du må komme tilbake til oss med en gang du oppdager mangelen slik at vi kan hjelpe deg best mulig.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Med mindre mangelen på varen ansees for å være uvesentlig, kan du velge å «heve kjøpet» som betyr at du vil få erstattet beløpet som tilsvarer summen på varen du har kjøpt dersom varen ikke kan utbedres eller byttes.

Åpne på egen side

Av miljømessige hensyn ønsker vi alltid å ta en vurdering på om varen kan repareres, før vi eventuelt gir deg en ny vare. Dersom det ikke lar seg gjøre å reparere varen, vil du få en ny vare.

Åpne på egen side

Dersom du har fått innvilget en reklamasjon hos oss vil en av våre ansatte i butikk eller kundeservice vurdere om varen kan repareres eller om du skal få en ny vare.

Åpne på egen side

Reklamasjonsfristens lengde er i utgangspunktet to år ifølge Forbrukerkjøpsloven (jf. fkjl. § 27, andre ledd). Unntaket er dersom et vare er ment til å holde lenger. For eksempelvis en grill eller høytrykksspyler er reklamasjonsfristen fem år. Vi er opptatt av å selge kvalitet og at varene skal holde lenge, så dersom du i er i tvil ta gjerne kontakt med vår nærmeste butikk eller vår kundeservice.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer eller er mangelfull har du et lovpålagt krav på å få erstattet varen. Dette gjelder kun dersom den er utsatt for normal og forsvarlig bruk i henhold til bruksanvisning. Reklamasjonsfristen fra du oppdager en feil eller mangel varierer fra 2-5 år avhengig av varen. Når du har oppdaget en feil med varen har du to måneder på deg til å reklamere på varen.

Les mer om reklamasjonsrett på Forbrukerrådet sine sider.

Åpne på egen side

For de alle fleste varer hos oss har du en reklamasjonsfrist på opptil 5 år. Etter at du har oppdaget en feil eller mangel på varen har du to måneder på deg til å kreve reklamasjon på din vare. Varens pris avhenger av om våre ansatte kan hjelpe deg direkte i butikk, eller om vi må sende produktet til leverandøren for vurdering av din reklamasjonssak.

Åpne på egen side

Dersom varen du har kjøpt ikke fungere eller er mangelfull kan du reklamere på varen. Da kan du velge å kontakte oss i butikk eller gjennom vår kundeservice. Det er lurt å ta kontakt så raskt som mulig slik at du holder deg innenfor reklamasjonsfristen som kan varierer 2-5 år avhengig av varen. (2 mnd – )

Åpne på egen side

Dersom du og en av våre kolleger har blitt enige om en reklamasjonssak kan du enten ta med deg produktet til din nærmeste Jernia-butikk, eller sende varen tilbake gjennom Posten. Det raskeste er selvsagt å ta med varen i butikk slik at vi kan hjelpe deg med en gang.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer slik den skal er det bør å ta kontakt med oss så fort som mulig. Fra du har oppdaget feilen på varen har du to måneder på deg til å reklamere på produktet.

Når du skal reklamere på en vare har du to valg:

Reklamasjon i din nærmeste Jernia-butikk:
Du kan også ta med produktet til din nærmeste Jernia-butikk. Husk at du må ha med kvittering.

Finn butikk →

Ta kontakt med vår kundeservice:
1. Legg ved kvittering eller ordrebekreftelse.
2. Beskriv hva som er problemet med varen.
3. Legg ved et bilde av varen.

En av våre medarbeidere vil deretter ta kontakt med deg og dere vil sammen finne veien videre.

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Du kan reklamere på en vare du har kjøpt ved å komme innom en av våre butikker, eller ta kontakt med oss på kundeservice.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Du kan da reklamere på de aktuelle varene ved å komme innom en av våre butikker, eller ta kontakt med oss på kundeservice.

Finn butikk →

Kontakt oss →

Åpne på egen side

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer slik den er lovet, der bruker har fulgt brukermanual for riktig bruk, er dette en fabrikkfeil. Vi anbefaler da kjøper til å reklamere på produkt, innen reklamasjonsfristen.

Oppstår det en feil på et produkt der bruker har benyttet produktet feil i henhold til brukermanual vil dette ansees som brukerfeil, og krav på reklamasjon bortfaller.

Åpne på egen side

Hva garantien dekker kan variere fra produkt til produkt. Dette står med klartekst i skriv levert med i innpakningen.

Åpne på egen side