<p style="margin:0;padding:0;border:0;position:absolute;"> <img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=795003&amp;ADFPageName=WebsiteName|SectionName|SubSection|PageName&amp;ADFdivider=|" width="1" height="1" alt="">

Vedlikehold av høytrykkspyler

Vedlikehold av høytrykkspyler er forholdsvis enkelt men det er likevel et par ting du bør huske på!

Vedlikehold av høytrykkspyler

En høytrykkspyler er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det er én ting som kan ødelegge delene; frost.

Vann utvider seg når det fryser, noe som kan ødelegge delene som er i kontakt med vann – som pumpen, spylerhåndtaket og dyser. Bare én natt med 0 grader eller kaldere kan være nok.

 

Frostfritt

Det aller tryggeste er å lagre høytrykkspyleren frostfritt når det blir kaldere. Men har du ikke tilgang til frostfri lagringsplass, må du sørge for å tømme høytrykkspyleren helt for vann. Det gjør du ved å stenge vanntilførselen og spyle i cirka 30 sekunder. Koble så av slangen og tøm den skikkelig. 

Såpe til høytrykkspyler

Når du bruker høytrykkspyleren til å rengjøre bil, terrasse og sykler er det vanlig å vaske med såpe for grundig rengjøring. Det aller viktigste når du skal velge såpe er selvfølgelig å velge såpe tilpasset det du skal vaske. Men et annet tips er også å bruke såpe som er beregnet for høytrykkspyler. Da bevarer du samtidig høytrykkspylerens pakninger og og deler mens du vasker.

Anbefalte såper