<p style="margin:0;padding:0;border:0;position:absolute;"> <img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=795003&amp;ADFPageName=WebsiteName|SectionName|SubSection|PageName&amp;ADFdivider=|" width="1" height="1" alt="">
For å gi deg den beste handleopplevelsen bruker vi cookies i vår nettbutikk.
Les mer

Radon i Norge

Radon i Norge er en stor utfordring. Ifølge Norges geologiske undersøkelse har 175 000 norske husstander radonnivåer over Statens stråleverns anbefalte tiltaksnivå.

Radon i Norge
Radon en stor utfordring, og over 175.000 norske husstander har radonnivåer over anbefalt tiltaksnivå. Sjekk ditt hjem.

Hva er radongass?

Radongass er en usynlig, luktfri og smaksfri radioaktiv gass. Gassen produseres som et biprodukt når uran brytes ned, og finnes i berggrunnen de fleste steder i Norge. Når den frigjøres kan gassen sive opp i bygninger og blir værende der.

Konsentrasjonen av radon i bygg kan variere avhengig av hvor mye uran som befinner seg i berggrunnen, hvor lett gassen kommer inn i bygninger, og hvilke tiltak som blir gjort for å lufte gassen ut.

Airthings har utviklet elektroniske radonmålere for privatpersoner som gjør det enkelt for alle å måle radon.

Konsekvenser av radoneksponering

Radongass beveger seg fritt, og er derfor den største kilden til radioaktiv eksponering for mennesker. Ved nedbrytning av den radioaktive gassen frigjøres det alfapartikler. Dersom gassen pustes inn og denne nedbrytningen finner sted i lungene kan strålingen skape cellemutasjoner som kan føre til kreft.

Blant de som ikke røyker er radongass den største årsaken til lungekreft (EPA), og i følge Kreftforeningen dør omtrent 300 nordmenn årlig av radonforgiftning.

Hvordan måle radongass?

Det første stedet du burde sjekke radonnivåer er ditt eget hjem. Dette kan du enkelt gjøre ved bruk av Airthings sine elektroniske radonmålere. Elektronisk måling krever ingen innsending av data til lab, alt du trenger å gjøre er å lese nivåene rett av målerne. Airthings leverer to ulike radonmålere for hjemmebruk; Home og Wave. Begge er enkle å ta i bruk og er designet for at du lett skal kunne forstå avlesningene.

————————–

Måling av radon i utleiebolig

Skal du leie ut bolig må du være klar over kravet til måling i utleiebolig. Kravene til måling og tiltak gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Kravet betyr at utleier må kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige.

Det tar ca to-tre måneder for å få en korrekt måling av radonnivået. I vinterhalvåret er det fyringssesong, og det er i denne perioden at radonkonsentrasjonen er mest stabil. Målingen skal derfor gjøres i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april.

Tiltak for å redusere radon i hjemmet

Ifølge Norges geologiske undersøkelse har 175 000 norske husstander radonnivåer over Statens stråleverns anbefalte tiltaksnivå. Dersom du har for mye radon i hjemmet ditt bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Statens strålevern har satt kritisk grense til 100 Bp/m3 og anbefaler at du gjør tiltak dersom nivåene overstiger dette. Heldigvis er det en del tiltak du kan gjøre selv.

Den mest grunnleggende løsningen på for mye radon er frisk luft, så vær flink med å åpne vinduene og slipp litt frisk luft inn i hjemmet ditt fra tid til annen, ingen har vondt av det.

Dersom du ønsker en mer permanent løsning kan du installere et enkelt ventilasjonssystem eller radonbrønn. Du kan også forhindre at radon kommer inn ved å tette sprekker i grunnmuren. Det fine med Airthings digitale radonmålere er at du kan sjekke om tiltakene har virkning med det samme.

Dersom du etter disse tiltakene fortsatt har høye nivåer, bør du kontakte profesjonelle som kan løse problemet.