Hent i butikk? - Se våre utleveringspunkt i nedstengte områder

QUICK UNIVERSALTYNNER NR1 1L

Se alt fra QUICK
169,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Til tynning av maling og lakk, og rengjøring av maling og lakkutstyr.
Produsent
Varenummer

66106048

EAN

7022311565118

Produsentens Varenummer

16N002BVA

Sikkerhet & HMS
  • H226 - Brannfarlig væske og damp.
  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H315 - Irriterer huden.
  • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • (hørselsorganer)

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 1 l

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser