JOTUN TYNNER NR 7 0,5L

Se alt fra JOTUN
49,50

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

TYNNER NR 7 0,5L

Produktet brukes i toppstrøk en-komponent, grunning og bunnstoff. Anbefales i alle bunnstopff, Vinyl Primer, EasyGloss samt EasyPrimer. Produkttype: Vinyl, akryl, uretanalkyder og polysiloxan.

Produsent
Varenummer

58014388

EAN

7029350011217

Produsentens Varenummer

0Z5207AQA

Sikkerhet & HMS
  • H226 - Brannfarlig væske og damp.
  • H312 + H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding.
  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H315 - Irriterer huden.
  • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (hørselsorganer)

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser