RELEKTA BYGGSKUM PUR 750ML HELÅRS MED BEGRENSET EKSPANSJON

Se alt fra RELEKTA
189,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

BYGGSKUM PUR7 750ML HELÅRS MED BEGRENSET EKSPANSJON

Helårs byggskum med begrenset ekspansjon, 750 ml. Ekspanderer opp til 100 % på utlagt mengde. Ekspansjon stopper ved motstand, slik at man ikke trenger å stemple opp dør- og vindusåpninger. UV bestandig. Kan oppbevares ned til - 20°C. Resistent mot maur og insekter. Temperaturstabilitet: - 40°C til +110 °C. Herdetid: +/- 2 timer. Lydisolering < 57 Db ved 30 mm tykkelse på skum. 1 boks gir inntil 25 l ekspandert skum og dekker 25 meter med fuger som er 2 x 5 cm. Brannklasse: B2. Kan overmales og pusses. Vanntett så lenge man ikke skjærer i skummet. God kjemikaliemotstand. Fukt underlaget før påføring. NB: byggskum skal transporteres/lages stående!

Produsent
Varenummer

58013652

EAN

5414195002711

Produsentens Varenummer

T670001

Sikkerhet & HMS
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser