RELEKTA RENGJØRINGSMIDDEL HPCLEAN UNIVERSALT 1L

Se alt fra RELEKTA
229,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Novatech Rengjøringsmiddel HPCLEAN universalt er et biologisk nedbrytbart universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel. HP7 er en konsentrert, syrefri rengjører som avfetter som sikkert fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning.

HP7 er ikke brennbar, har en mild duft og tilfredsstiller HACCP normen. HPCLEAN brukes til vask av naturstein, vegger, tak, terrasser, belegningsstein, hagemøbler, markiser, bil, båt, caravan, sykler, MC, hagemaskiner osv. HP7 kan også brukes til teppe- og møbelrens. HP7 er også velegnet til invendig rens av bil, båt og caravan.

HP7 kan trygt brukes til vask av dyrebur, stall, fjøs og matproduksjonslinjer. Hvis HP7 skal brukes på glass, fukt glasset først med vann.
 

Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 Acute Tox. 4; H302 Beskrivelse: Giftinformasjonen Eye Irrit. 2; H319; Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarsel H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318

Produsent
Varenummer

61109217

EAN

5414195001714

Produsentens Varenummer

T483084

Sikkerhet & HMS
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser