CASCO TRELIM UNIVERSAL 100ML

Se alt fra CASCO
109,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Cascol Trelim Universal/Polyuretan er et enkomponent polyuretanlim for liming av tre mot metall,plast, gummi etc. Limer også tre mot tre.

Et fuktherdende og ekspanderende lim. For å oppnå et godt resultat er godt presstrykk en absolutt forutsetning. D4 kvalitet. Ikke til bærende konstruksjoner.

Volum: 0,1L

Produsent
Varenummer

66310111

EAN

0000073506836

Produsentens Varenummer

493850

Sikkerhet & HMS
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H315 Irriterer huden.
  • H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H373 Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med innånding.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 0,1L

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser