CASCO LIM RUBBERFIX 50ML

Se alt fra CASCO
159,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

CASCO LIM RUBBERFIX 50ML

Lim rubberfix er ideel for tetting, liming av gummi.  50ml

Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332 STOT RE 2 ; H373Eye Dam. 1 ; H318Skin Irrit. 2 ; H315

Produsent
Varenummer

58017407

EAN

7612895393490

Produsentens Varenummer

286879

Sikkerhet & HMS
  • Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser