CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER 0,3L

Se alt fra CASCO
179,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

 Kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer unntatt polyeten og styropor (isopor). Løsemiddelbasert. Til bruk innendørs.

 

Lev.nr.: 3831

Volum: 0,3 l

Produsent
Varenummer

66334566

EAN

7311980108482

Produsentens Varenummer

494281

Sikkerhet & HMS
  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 0,3L

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser