JOTUN HARD WAX 0,5L

Se alt fra JOTUN
209,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

HARD WAX 0,5L

Høykvalitets voks basert på nanoteknologi. Gir dyp speilglans og langvarig beskyttelse.

  • Flam. Liq. 3, H226
  • STOT SE 3, H336
  • STOT RE 1, H372
  • Asp. Tox. 1, H304
  • Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
Produsent
Varenummer

58013100

EAN

7029350008897

Produsentens Varenummer

9PY204AQA

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser