TRINOL MAURSTRØPULVER PG TRINOL 250 G

Se alt fra TRINOL
129,-
 
Få varen i dag hvis du bestiller før kl , på postnummer Få varen levert hvis du bestiller før kl , på postnummer Levert hjem til deg på , til postnummer Leveres innen 2 til 4 virkedager for postnummer Levering i dag? Sjekk ved å legge inn ditt postnummer her. Levering i morgen? Sjekk ved å legge inn ditt postnummer her. Levering på ? Sjekk ved å legge inn ditt postnummer her. Endre postnummer

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Trinol Maurstrøpulver PG er et effektivt maurmiddel for utstrøing. Klar til bruk. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P391 Samle opp spill. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Produsent
Varenummer

58018407

EAN

5703071015304

Produsentens Varenummer

210065

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser