For å gi deg den beste handleopplevelsen bruker vi cookies i vår nettbutikk.
Les mer

TRINOL MAURSTRØPULVER PG TRINOL 250 G

Se alt fra TRINOL
Til utendørsbruk
Klar til bruk

Betal nå, senere eller del opp. Les mer.

119,-

50+ På nettlager
Sendes i dag!

Se hvor raskt du kan få varen

Logg inn for å legge i ønskeliste

Trinol Maurstrøpulver PG er et effektivt maurmiddel for utstrøing utendørs og er klar til bruk.

Dryss pulveret i redet eller terreassene og langs huset der mauren ferdes og oppholder seg. 

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P391 Samle opp spill. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.