MAURSTRØPULVER PG TRINOL 250 G

TRINOL MAURSTRØPULVER PG TRINOL 250 G

Se alt fra TRINOL

Betal nå, senere eller del opp. Les mer.

Kjøp produktet
129,-

50+ På nettlager
Sendes i dag!

Se hvor raskt du kan få varen

Logg inn for å legge i ønskeliste

Trinol Maurstrøpulver PG er et effektivt maurmiddel for utstrøing. Klar til bruk.
Bruk biocider forsvarlig.
Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P391 Samle opp spill. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.