ÅTESTASJON MUSE KIT  INNENDØRS
Logo for TRINOL

TRINOL ÅTESTASJON MUSE KIT INNENDØRS

0 av 5

Betal nå, senere eller del opp. Les mer.

299,-

Nettlager Utsolgt


Se hvor raskt du kan få varen

Logg inn for å legge i ønskeliste

Produktdetaljer

Forhåndsfylt åtestasjon kun til bruk innendørs i private, offentlige og landbruksbygninger,mot mus. Fjern alternative matkilder så godt som mulig før bruk av produktet. Finn tegn på aktivitet, slik som muselort, reir, spor, stier og gnagde åpninger. Plasser produktet så nær tegnene til museaktivitet som mulig (langs vegger, ved muselort, reir, spor, stier og gnagde åpninger). Les og følg instruksjonene for anbefalt bruk nedenfor. Kun beregnet for bruk på mus. Produktet virker innen 4 til 10 dager etter at det inntas.En enkel og lav dose er tilstrekkelig til å drepe gnagerne. Denne forsinkelsen mellom inntak og død er nødvendig for virkningen av antikoagulanten siden det ikke skaper åteskrekk, slik at gnagerne fortsetter å innta produktet. Bruk av hansker anbefales i alle trinn av behandlingen. Vask hendene før måltider og etter bruk. Unngå å gi dem andre matalternativer ved å fjerne andre matkilder i den grad det er mulig. Mus spiser sporadisk og små mengder fra flere matkilder. Det innebærer at området bør ha flere åtepunkter ved bekjempelse av mus. Antall åtepunkter avhenger av området som skal behandles,den geografiske konteksten, utstrekning og angrepsgrad. Mengde åte i hver åtestasjon tilpasses godkjente bruksdoser. Åtet må plasseres på en slik måte at det minimerer risikoen for at andre dyr eller barn inntar stoffet. Åtet må beskyttes i en åtestasjon. Hindre tilgjengelighet for barn, fugler og utilsiktede dyr (særlig hunder, katter, griser og høns). Hvis produktet ikke brukes i samsvar med etiketten kan dette utgjøre en større risiko for ville dyr og fugler. Anbefalt kontrollfrekvens: Kontroller 2-3 dager etter utsetting, deretter hver uke. Ikke etterfyll denne åtestasjonen. Behandlingen kan ta opptil 35 dager, avhengig av angrepsgraden. Døde gnagere skal samles inn ofte og regelmessig under behandlingsperioden av hygienemessige årsaker og for å unngå at andre dyr spiser dem. Kast døde gnagere i henhold til lokale bestemmelser. Ikke bruk antikoagulerende gift som permanent åte. Fjern all åte etterbehanddling og kast i henhold til anbefalingene nedenfor.ANBEFALT OPPBEVARING:Oppbevar produktet på et mørkt sted. Oppbevar utilgjengelig for barn, kjæledyr og andre dyr.INSTRUKSJONER FOR AVFALLSHÅNDTERING: Restene av ubrukt åte må samles inn og leveres til et innsamlingssted for farlig avfall. Dette gjelder også for åtestasjonen som er idirekte kontakt med åtet, men ikke for ytre emballasje. Den ytre emballasjen som ikke har vært i kontakt med middelet, kan resirkuleres som normalt. Døde gnagere må samles inn umiddelbart, pakkes inn og kastes i restavfallet. 100619-002 FØRSTEHJELP: Bivirkninger ved svelging: Ingen umiddelbarebivirkninger. Forsinkede bivirkninger: blekeslimhinner (munn, øyelokk). Ved svelging: skyll munnen med vann. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart. Ta med denne etiketten ved legebesøk. Ved kontakt med øyne eller hud: skyll grundig med vann umiddelbart. Merknad til lege: Dette produktet inneholder en antikoagulant. Motgift: Vitamin K1 (undermedisinsk kontroll). I nødstilfelle: ring nødnummer umiddelbart eller giftsentralen (telefon: +47 22 59 13 00) for råd om behandling.

Vurderinger og omtaler