Vi tilbyr knivsliping av kjøkkenkniver med rett egg.

Slipetid avhenger av kapasitet i butikk, men normalt vil kniven være slipt i løpet av dagen dersom kniven leveres inn på formiddagen.

Finn din nærmeste butikk her

Hvordan?

Vi bruker Tormek slipesten med tilpassede jigger og måler vinkelen på kniveggen før sliping. Deretter slipes og poleres kniven slik at den får tilbake sin skarphet.

Hva koster det?

Vi har dessverre ikke mulighet til å slipe bølgede/serraterte kniver, da de krever en annen og mer omstendelig slipeprosess. Kniver som enten er svært kostbare eller har spesielle knivegger kan vi sende bort til profesjonell knivmaker for å få slipearbeidet gjort så perfekt som mulig. Dette vil vurderes i din butikk.