Dampvaskere

Vanlige rengjøringsmetoder begrenser seg ofte til overflaterengjøring. Damp derimot trenger inn i mikroskopiske hull og sprekker mellom skitten og overflaten. På denne måten fjernes til og med den mest fastsittende skitt og smuss. En annen fordel med dette, er at bakteriene og basillene ikke har mulighet til å spre seg. Rengjøring med damp er meget effektivt og du slipper å skrubbe eller polere.