Pressemeldinger - 01 feb 2022

Gjenbrukte brannslukkere blir standard hyllevare hos Jernia

Miljø Norge introduserer gjenbrukte brannslukkere som et alternativ til nye i butikkhyllene i Norge. Selskapet har nå fått med seg Jernia som sin samarbeidspartner, som har et uttalt bærekraftfokus og går i front for å skape en bærekraftig handel. Jernia går nå ut i fem pilotbutikker i Oslo 1. februar 2022 hvor kunden kan returnere sin utgåtte brannslukker ved kjøp av Miljø Norges gjenbrukte brannslukker.    
Gjenbrukte brannslukkere blir standard hyllevare hos Jernia

Miljø Norge er de første til å ta tak i prosessen med å utføre service på gjenbrukte brannslukkere i en skala som imøtekommer behovet i markedet. Selskapet har designet en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Ved å velge en gjenbrukt brannslukker sparer du miljøet for 38 kg CO2.

Dette er en historisk dag for Miljø Norge. At gjenbrukte og sirkulære produkter erstatter nye i detaljhandel er en milepæl. Vi håper dette påvirker flere til å følge etter og bidra til en mer bærekraftig handel.

Nils Aulie, CEO i Miljø Norge AS

 

Miljø Norge og Jernia skal nå sammen gjøre gjenbrukte brannslukkere mer ettertraktet i markedet. Jernia har valgt ut Skillebekk, Vinderen, Storo, St. Hanshaugen og Ringnes Park i Oslo som sine første pilotbutikker. Disse vil fra 1. februar 2022 bli et innsamlingspunkt for utdaterte brannslukkere og tilby salg av gjenbrukte slukkere. Jernia vil suksessivt introdusere dette som standard i alle sine 130 butikker.

Dette er en drøm gått i oppfyllelse for Jernia, at vi nå har fått aktører som Miljø Norge som utfordrer dagens prosesser og forretningsmodeller. Med de salgsvolumene vi estimerer av brannslukkere reduserer vi alene klimaavtrykket med 1000 tonn CO2. Gjennom de 5 pilotbutikkene har vi anledning til å teste kapasitet, logistikk og kundereise. Ambisjonen er å rulle ut modellen gjennom hele kjeden i løpet av første halvår 2022, og på sikt kun selge resirkulerte bannslukkingsapparater slik at dette blir et lukket kretsløp.

Espen Karlsen, CEO Jernia

 

I norske hjem og hytter finnes det om lag 3,5 millioner brannslukkere i dag, og hvert år må 350.000 av disse på service eller erstattes. Klimaavtrykk per importerte brannslukker er 38 kg CO2, og ganges dette opp med Norges årlige behov får vi et betydelig tall. Miljø Norge bidrar til å redusere dette ved å forlenge levetiden til eksisterende brannslukkere gjennom økt returgrad og sirkularitet i markedet. Service utføres iht. NS 3910.

Om selskapet:
Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å gjenvinne og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Miljø Norge skalerer prosesser og vil lede overgangen mot sirkulær økonomi innen gjenvinning og gjenbruk. Selskapet gjenbruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en miljømessig og økonomisk måte. Selskapets visjon: Vi redder liv og miljø.

Pressekontakter

Espen Karlsen

Administrerende direktør Mobil: 905 32 505