Jernia i nyhetsbildet - 29 nov 2021

Ny TV-serie dypdykker i Norges plastproblem

Den 29. november lanseres en urovekkende og lærerik TV-serie om Norges plastproblem. Serien har blitt produsert og realisert med støtte fra Handelens Miljøfond. Som medlem av Handelens Miljøfond bidrar vi med 50 øre per plastpose til fondets miljøarbeid knyttet til plast. Det er vi stolte av!
Ny TV-serie dypdykker i Norges plastproblem

I den nye TV-serien på fire episoder får nordmenn et unikt innblikk i omfanget av plastforsøplingen i norsk natur, og påvirkningen den har på natur og dyreliv. Her får vi blant annet se sterkt forsøplede viker og øyer og vi får innblikk i hvordan plastforsøplingen påvirker de minste organismene i økosystemet vårt. Vi får også lære om plast som har blitt liggende over lang tid, og hvordan det påvirker jordsmonnet og strukturen på landskapet, og hvor dyrt det er å rydde vekk den plasten som ligger i naturen.

Til tross for svært urovekkende og triste øyeblikk, får man også håp. Episodene viser det fantastiske arbeidet som skjer rundt omkring for å ta tak i det store miljøproblemet, og ikke minst øke kunnskapen om det. Av alle de viktige tiltakene som vises i serien, har majoriteten blitt realisert med støtte fra Handelens Miljøfond. Fondet har også igangsatt Norges første nasjonale ryddeprogram Rydd Norge, hvor målet er å rydde minst 40 prosent av hele ytre kyst, samt prioriterte vassdrag innen utgangen av 2023. Over 300 millioner kroner har blitt satt av til dette arbeidet, der ryddere på heltid skal sørge for å rydde vekk plastforsøplingen i norsk natur.

Fra første episode er disse prosjektene realisert med støtte fra Handelens Miljøfond

Plasthavet, Pandora Film AS: Produksjon av TV-serien om plast i havet. Serien skal øke kunnskap og bevissthet om omfanget av plastforsøplingsproblemet i Norge og påvirkningen den har på naturen og dyrelivet.

Levende hav, Norges Miljøvernforbund og In the same boat: Et flytende miljøsenter med navn Miljødronningen, bemannet av langtidsfrivillige som tilbyr teknisk støtte i form av båter og utstyr til ryddeaksjoner, logistikktjeneste, henting av depot fra egne og andres ryddeaksjoner, og hjelp til organisering av ryddeaksjoner.

Lisle Lyngøyna, NORCE: Forskningsinstituttet NORCE skal undersøke hvilke konsekvenser plastforsøplingen har hatt for Lisle Lyngøynas økosystem, og hvilken effekt plastrydding har i et miljø der plasten har blitt en del av naturen.

Kartlegging plastforsøpling, NORCE: Kartlegging av plastforsøpling i Vestland ved bruk av blant annet flyfoto. Kartleggingsprosjektet er satt i gang i forbindelse med det nasjonale Rydd Norge-programmet som er initiert og ledes av Handelens Miljøfond.

OSPAR, NORCE: Systematisk kartlegging av plastforsøpling over flere år i et spesifikt utvalgt område for å måle typen, opprinnelse og mengden av ny tilførsel av plastforsøpling.

Fakta om Handelens Miljøfond:

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017 og er nå Norges største private miljøfond. Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler 50 øre for hver plastbærepose de omsetter i Norge. 50-øringen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen (ressurseffektivitet), og redusere forbruk av plastbæreposer.

Fondet er stiftet av næringslivet, herunder Virke, Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og NHO Service og Handel, og er Norges svar på EUs plastposedirektiv som trådte i kraft 1. januar 2019. Klima- og miljødepartementet og Handelens Miljøfond har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU.

Fondets visjon er plast i kretsløp – ikke i naturen.

Se teaser-film på Facebook

Les NRKs artikkel «Plasthavet: Er plast i naturen farlig?

Pressekontakter

Stian Lothe

Kommunikasjonsdirektør Mobil: 489 94 042

Espen Karlsen

Administrerende direktør Mobil: 905 32 505