SOTEKS SOTFJERNER 420G

Se alt fra SOTEKS
239,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Soteks sotfjerner holder røykrør og piper fri for sot og tjære. Jevnlig bruk forebygger pipebrann og motvirker oppbygging av nytt belegg. 420G.

Acute Tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H335; Aquatic Acute 1; H400; Aquatic Chronic 1; H410; Eye Irrit. 2; H319;

Produsent
Varenummer

66999707

EAN

7056360320602

Produsentens Varenummer

66999707

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Størrelse 420 g

FINN INSPIRASJON OG TIPS

SE ALLE INSPIRASJON OG TIPS

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser