JOTUN IMPREGNERING MUR&STEIN 10L JOTUN

Se alt fra JOTUN
999,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

IMPREGNERING MUR&STEIN 10L JOTUN

Gjør underlaget svært vannavvisende Helt diffusjonsåpen Danner ikke film - usynlig

Produsent
Varenummer

64661507

EAN

7029356200042

Produsentens Varenummer

620000LVA

Sikkerhet & HMS
  • H226 - Brannfarlig væske og damp.
  • H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (sentralnervesystem (SNS))
  • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 10 l

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser