Hent i butikk? - Se våre utleveringspunkt i nedstengte områder

BLÅTIND WHITE SPIRIT 4L

Se alt fra BLÅTIND
149,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

White spirit 4L Blåtind
Produsent
Varenummer

58018016

EAN

7021110120238

Produsentens Varenummer

FG407

Sikkerhet & HMS
  • EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser