Hent i butikk? - Se våre utleveringspunkt i nedstengte områder

BLÅTIND WHITE SPIRIT 1L

Se alt fra BLÅTIND
49,50

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

White spirit 1L Blåtind
Produsent
Varenummer

58018014

EAN

7021110120191

Produsentens Varenummer

FG316

Sikkerhet & HMS
  • EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser