Hent i butikk? - Se våre utleveringspunkt i nedstengte områder

CASCO FUGESKUM 700ML 3936 CASCO

Se alt fra CASCO
159,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

CASCO FUGESKUM 700ML 3936 

 Hurtigherdende skum for isolering av fuger mellom vindu-/dør, karm og vegg. Utfylling av rørgjennomganger, samt hull og større sprekker. Må lagres stående.

Produsent
Varenummer

61220505

EAN

7311980107911

Produsentens Varenummer

494659

Sikkerhet & HMS
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 0,7 l

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser