CASCO FUGESKUM 500ML 3935 CASCO

Se alt fra CASCO
129,-

Velg ønskeliste

Logg inn for å legge i ønskeliste

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Produktinformasjon

Casco Fugeskum 3935 0,5L

Hurtigherdende skum for isolering av fuger mellom vindu-/dør, karm og vegg. Utfylling av rørgjennomganger, samt hull og større sprekker.

Må lagres stående.
 

Produsent
Varenummer

61221008

EAN

7311980109250

Produsentens Varenummer

494658

Sikkerhet & HMS
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

** Første tilgjengelige leveringsdato kan variere basert på ditt postnummer

Teknisk informasjon

Volum 0,5 l

Snittvurdering basert på    Produktanmeldelser