For å gi deg den beste handleopplevelsen bruker vi cookies i vår nettbutikk.
Les mer

TEC7 GUMMIASFALT VANNTETT 310ML PATRON ROOF7

Se alt fra TEC7

Betal nå, senere eller del opp. Les mer.

199,-

Utsolgt på nettlager

Se hvor raskt du kan få varen

Logg inn for å legge i ønskeliste

GUMMIASFALT VANNTETT 310 ML PATRON ROOF7

Reparerer og tetter tak, takrenner, piper, beslag, nedløp, skjøter, terrasser, murer og cisterner! - Tetter i all slags vær - Hefter til de fleste overflater, også våte - Kan brukes ved temperaturer ned mot -12°C - Glassfiberarmert - Forblir fleksibel i minimum 20 år - Tåler en forlengelsepå 150 % uten å sprekke Dekkevne:1 kg/m² Temperaturstabilitet: -40°Ctil +82°C

Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336  Flam. Liq. 3; H226 STOT RE1; H372 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 > 5 < 10 % Hydrokarboner, C9, aromater  Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H335 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 H302 Skin Corr 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400