HARD WAX 0,5L

JOTUN HARD WAX 0,5L

Se alt fra JOTUN

Betal nå, senere eller del opp. Les mer.

Kjøp produktet
299,-

Utsolgt på nettlager

Se hvor raskt du kan få varen

Logg inn for å legge i ønskeliste

HARD WAX 0,5L

Høykvalitets voks basert på nanoteknologi. Gir dyp speilglans og langvarig beskyttelse.

  • Flam. Liq. 3, H226
  • STOT SE 3, H336
  • STOT RE 1, H372
  • Asp. Tox. 1, H304
  • Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Liq. 3, H226STOT SE 3, H336STOT RE 1, H372Asp. Tox. 1, H304Aquatic Chronic 3, H412