Jeg får opp feilmeldingen «Vi kan ikke finne adressen i vårt system, har du skrevet inn riktig organisasjonsnummer og postnummer?», hva betyr dette?

Dersom du får opp denne feilmeldingen, betyr det at leveringsadressen ikke samsvarer med adressen som er knyttet opp mot organisasjonsnummeret. Påse at disse to adressene er like dersom du ønsker å opprette faktura for din bedrift. Dette er en nødvendighet av sikkerhetsmessige grunner.