Absolutt reklamasjonsfrist

Dersom du oppdager en feil på en vare du har kjøpt hos oss må du kontakte oss så raskt som mulig. Du har krav på å reklamere på en ødelagt eller mangelfull vare innen 2-5 år. Dette kalles «den absolutte reklamasjonsfristen». Fristen for å melde inn feil eller mangel på varen etter at du har oppdaget feilen kalles «den relative reklamasjonsfristen» – og denne er på to måneder.

Åpne på egen side