Brann utviklet på Hellerud 2016. Det er slike tilstander røykvarsler kan bidra til å hindre. (Photo Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat).

Visste du at det er samme krav til røykvarslere på hytte og fritidsbolig som i boligen din?

 • Bolig og fritidsbolig må ha minimum én detektor eller røykvarsler i hver etasje.
 • Røykvarsler skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
 • Alarmen skal tydelig kunne høres på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Bolig og fritidsbolig må være utstyrt med slukkeutstyr som kan brukes i alle rom. Et pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver er godkjent.
 • Brannslukkeren skal kontrolleres ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisning, og vedlikeholdes slik at det fungerer som det skal.
(Ref. norskbrannvern.no)

Anbefalt brannvern til bolig og hytte

Brannsikkerhet på kjøkkenet

Visste du at

Nesten halvparten av alle brannutrykninger skyldes branner og branntilløp som starter ved komfyren?
Derfor anbefaler Norsk Brannvernforening komfyrvakt!

Les mer om produktet →

Anbefalt brannvern til båt og campingvogn

Hvilke forholdsregler bør du ta?

Sommeren er høysesong for grilling. Her er noen forholdregler for en tryggere grillsommer.

Gassgrill

 • Kontroller jevnlig at gassregulator og kobling til gassflaske er tett.
 • Passerer gassbeholderen forsvarlig – den skal ikke stå i grillens underskap mens du griller!
 • Sørg for at alle bluss er stengt før du åpner for gasstilførsel.
 • Tenn alltid grillen med åpent lokk med én gang gasstilførsel er åpen.
 • Steng bluss og gasstilførsel når du er ferdig med å grille.

Kullgrill

 • Plasser kullgrillen stødig og i god avstand fra brennbart materiale.
 • Vær forsiktig ved opptenning. Unngå tennvæske om mulig. Vi anbefaler en grillstarter
 • Tøm kullet forsvarlig, gjerne i en sinkbøtte.
 • Vent et par dager før du tømmer asken i søpla.
 • Det kan være lurt å ha vann tilgjengelig.

Tips for å sjekke gasslange for lekkasje

Pensle såpevann på slangen før du skrur på gasstilførselen. Er det lekkasjer på gasslangen vil det forme seg små såpebobler rundt hullet. Da må slangen byttes før du begynner å grille.

Bålforbud 15. april t.o.m. 15. september

Grill- og bålvettregler

Reglene er utviklet av Hold Norge Rent og Norsk Friluftsliv.

1) Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

2) Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3) Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

4) Unngå å gjøre skade på friske trær

Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m

5) La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6) Ta med alt avfall hjem

Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.